יום רביעי, 30 במאי 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל

מדד מלניק עלה באחוז, ברביע הראשון של 2018
ניכר שיפור בפעילות של המגזר העסקי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
 לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל 2018. ברביע הראשון של שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. מדד מלניק עלה באחוז ברביע זה. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על חוזקה, ועל גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  רמתו של מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, השתפר בתחילת 2018 אולם בשלב זה, קשה לקבוע כי התעשייה התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף.  מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, התייצב לאחר מספר חדשים של תנודות חריגות.  מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה. 

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 0.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 4.4% בחודש פברואר; עלייה של 2.9% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ לאחר עלייה של 0.1% בחודש פברואר; עלייה של 0.1% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 6.9% בחודש מרץ, ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש ינואר.


 לחץ על הלוח להגדלה

  לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: