יום שני, 30 ביולי 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני

התרחבות המגזר העסקי נמשכת
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את צמיחת המשק
  לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2018. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה להצביע על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מצליח לעלות על מסלול התרחבות. הייצור התעשייתי מצביע על כך, שככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. רמת מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, גבוהה למרות ירידתה בחודש האחרון. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף את חוזקת שוק העבודה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 2.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 1.7% בחודש אפריל; עלייה של 2.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר ירידה של 2.8% בחודש אפריל; ירידה של 1.7% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 1.9% בחודש מאי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ.

         לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: