יום רביעי, 27 בדצמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר

התרחבות המגזר העסקי משקפת את צמיחת המשק
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר 2017. התרחבות המגזר העסקי נמשכת ומשקפת את המשך צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, חזר לעלות, התפתחות המאפיינת אותו בשנים האחרונות, ומצביעה על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. רמת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא מאידך. שני אלה פוגעים, בטווח הקצר, ביכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא ממשיך להתרחב בשיעור מהיר ומשקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי, אך גם את עליית יבוא נכסי התצרוכת. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות ומשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 1.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר; עלייה של 3.9% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוקטובר, ועלייה של 0.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אוגוסט.
לחץ על הלוח להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 29 בנובמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר

נמשכת התרחבות המגזר העסקי
נמשך גידול יבוא תשומות לייצור המקומי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
  
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר 2017. נמשכת ההתרחבות של המגזר העסקי. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד אך רמתו עדיין גבוהה ומצביעה על מרכזיותה של הצריכה הפרטית בהובלה של צמיחת המשק. רמת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לשקף את הבעיות בתעשייה, למרות השיפור שבשווקים העולמיים; חוזקת השקל, ככל הנראה, ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו של הייצור התעשייתי, דרך השפעתה על יצוא המגזר; הבעיות בייצור התעשייתי מהוות מגבלה ליכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור שיאפשר האצת הצמיחה בחודשים הבאים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, אולם, רמת המשרות משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: עלייה של 0.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר אי שינוי בחודש אוגוסט; ירידה של 2.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר עלייה של 0.6% בחודש אוגוסט; עלייה של 0.5% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.5% בחודש ספטמבר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה שך 0.1% בחודש יולי.
לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 1 בנובמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר

התרחבות המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון
הצריכה הפרטית חוזרת להוביל את צמיחת המשק


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר 2017. המגזר העסקי ממשיך להתרחב בשיעור מתון. עליית מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביעה על חידוש הגידול. הצריכה הפרטית חוזרת להוביל את צמיחת המשק, לאחר התמתנות מסוימת במחצית הראשונה של השנה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לרדת למרות השיפור המסתמן בשווקים העולמיים; נראה כי חוזקת השקל ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו, דרך השפעתו על יצוא המגזר התעשייתי; ירידת הייצור התעשייתי מהווה מגבלה ליכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור ויאפשר האצת הצמיחה בסוף השנה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה בשיעור דומה לירידתו בחודש הקודם, ורמת המשרות משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: ירידה של 0.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 2.5% בחודש יולי; עלייה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 0.9% בחודש יולי; עלייה של 0.5% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אוגוסט, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה שך 0.2% בחודש יוני.

יום רביעי, 27 בספטמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט

התרחבות זעירה במגזר העסקי
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל בשיעור מתון יותר
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט 2017. המגזר העסקי ממשיך להתרחב בשיעור ממותן, על רקע צמיחתו החלשה בחדשים האחרונים. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על חידוש גידול לאחר כחצי שנה של יציבות יחסית. נראה שהצריכה הפרטית שהובילה את צמיחת המשק של השנים האחרונות ממשיכה להוביל, אולם בשיעור מתון יותר. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מתקשה לחזור לצמיחה למרות השיפור המסתמן בשווקים העולמיים; נראה כי חוזקת השקל ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו של הייצור התעשייתי, דרך השפעתו של השקל על יצוא המגזר התעשייתי.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור עקבי עם צמיחה ממותנת של המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד בחודשיים האחרונים אולם, רמת המשרות משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 2.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 1.4% בחודש יוני; עלייה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי, לאחר עלייה של 1.5% בחודש יוני; עלייה של 0.2% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.7% בחודש יולי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר ירידה שך 0.1% בחודש מאי.

 לחץ על הלוח להגדלה
  לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 30 באוגוסט 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי

התרחבות זעירה במגזר העסקי
מסתמנת האטה של הצריכה הפרטית
  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי 2017. נרשמה התרחבות זעירה במגזר העסקי, על רקע צמיחה מתונה בחדשים האחרונים. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות בחודשיים האחרונים ורמתו דומה לזו של ראשית השנה. ייתכן כי מתמתן מנוע צמיחת המשק של השנים האחרונות. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, תיקן במידה חלקית את הירידה החדה בחודש הקודם, אך, למרות השיפור המסתמן בשווקים העולמיים, נראה כי חוזקת השקל ממשיכה להשפיע שלילית על התפתחותו, דרך השפעתו על יצוא המגזר התעשייתי.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, מצביע על מגמה מתונה של התרחבות. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד בחודשיים האחרונים אולם, רמת המשרות משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 1.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 3.8% בחודש מאי; עלייה של 1.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר ירידה של 1.4% בחודש מאי; עלייה של 0.7% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 2.7% בחודש יוני, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש אפריל.
 לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 26 ביולי 2017

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש יוני

מסתמנת עצירה בהתרחבות המגזר העסקי
כל רכיבי המדד שפורסמו החודש, מצביעים על ירידות
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2017. מסתמנת עצירה בהתרחבות המגזר העסקי, על רקע צמיחה מתונה בחדשים האחרונים. כל רכיבי המדד שפורסמו החודש, מצביעים על ירידות. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על חודשיים של ירידות. ייתכן, אולם קשה להעריך באיזו מידה, שמנוע צמיחת המשק של השנים האחרונות מתמתן. לאחר חודשיים של התרחבות יפה, מדד הייצור התעשייתי המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד בחדות. נראה שהמצב בשווקי העולם וחוזקת השקל ממשיכים להשפיע שלילית על התפתחותו, דרך השפעתם על היצוא של המגזר התעשייתי.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ירד בחודשיים האחרונים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד ב-0.1 אחוז בחודש מאי; למרות הירידה במספר משרות השכירים בחודשים האחרונים, רמת המשרות משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 4.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 2.6% בחודש אפריל; ירידה של 1.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש אפריל; ירידה של 2.4% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.5% בחודש מאי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר אי שינוי בחודש מרץ.

לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה