יום רביעי, 28 בפברואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר


בפתיחת שנת 2018 נמשכת צמיחת המגזר העסקי
בינואר נרשמה ירידה חריגה של יבוא תשומות לייצור המקומי

  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר 2018. עם פתיחת השנה נמשכת צמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק, למרות ירידתו הקלה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לגלם את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא ירד באופן חד, בחודש ינואר, בעיקר בשל ירידה ביבוא תשומות לייצור המקומי. בשלב זה לא ניתן לקבוע שהדבר מהווה תפנית ביבוא התשומות והוא נראה כאירוע חד-פעמי וחריג. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 2.0% בחודש נובמבר; ירידה של 0.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר עלייה של 0.9% בחודש נובמבר; ירידה של 12.8% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 3.0% בחודש דצמבר, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אוקטובר.

לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה
יום רביעי, 31 בינואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר

ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר 2017. בחודשים האחרונים של 2017 ניכר שיפור בשיעור צמיחת המגזר העסקי המובילה את צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להתרחב ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק. למרות עליית מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה רמתו לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא אשר ממשיך להתרחב בשיעור מהיר, משקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי ומאותת על אופטימיות להמשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 1.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.0% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר עלייה של 1.9% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.6% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 3.9% בחודש נובמבר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש ספטמבר.
 לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 27 בדצמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר

התרחבות המגזר העסקי משקפת את צמיחת המשק
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר 2017. התרחבות המגזר העסקי נמשכת ומשקפת את המשך צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, חזר לעלות, התפתחות המאפיינת אותו בשנים האחרונות, ומצביעה על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. רמת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא מאידך. שני אלה פוגעים, בטווח הקצר, ביכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא ממשיך להתרחב בשיעור מהיר ומשקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי, אך גם את עליית יבוא נכסי התצרוכת. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות ומשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 1.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר; עלייה של 3.9% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוקטובר, ועלייה של 0.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אוגוסט.
לחץ על הלוח להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 29 בנובמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר

נמשכת התרחבות המגזר העסקי
נמשך גידול יבוא תשומות לייצור המקומי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
  
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר 2017. נמשכת ההתרחבות של המגזר העסקי. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד אך רמתו עדיין גבוהה ומצביעה על מרכזיותה של הצריכה הפרטית בהובלה של צמיחת המשק. רמת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לשקף את הבעיות בתעשייה, למרות השיפור שבשווקים העולמיים; חוזקת השקל, ככל הנראה, ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו של הייצור התעשייתי, דרך השפעתה על יצוא המגזר; הבעיות בייצור התעשייתי מהוות מגבלה ליכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור שיאפשר האצת הצמיחה בחודשים הבאים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, אולם, רמת המשרות משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: עלייה של 0.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר אי שינוי בחודש אוגוסט; ירידה של 2.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר עלייה של 0.6% בחודש אוגוסט; עלייה של 0.5% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.5% בחודש ספטמבר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה שך 0.1% בחודש יולי.
לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 1 בנובמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר

התרחבות המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון
הצריכה הפרטית חוזרת להוביל את צמיחת המשק


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר 2017. המגזר העסקי ממשיך להתרחב בשיעור מתון. עליית מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביעה על חידוש הגידול. הצריכה הפרטית חוזרת להוביל את צמיחת המשק, לאחר התמתנות מסוימת במחצית הראשונה של השנה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לרדת למרות השיפור המסתמן בשווקים העולמיים; נראה כי חוזקת השקל ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו, דרך השפעתו על יצוא המגזר התעשייתי; ירידת הייצור התעשייתי מהווה מגבלה ליכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור ויאפשר האצת הצמיחה בסוף השנה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה בשיעור דומה לירידתו בחודש הקודם, ורמת המשרות משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: ירידה של 0.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 2.5% בחודש יולי; עלייה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 0.9% בחודש יולי; עלייה של 0.5% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אוגוסט, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה שך 0.2% בחודש יוני.