יום רביעי, 27 במרץ 2019

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש פברואר

נמשכת צמיחת המגזר העסקי
שיפור המדד בחודש פברואר - תוצאת עדכון נתוני הייצור התעשייתי שביצע הלמ"ס
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)

לחץ על הגרף להגדלה 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש פברואר 2019. צמיחת המגזר העסקי נמשכת. עדכון משמעותי של נתוני הייצור התעשייתי, שבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), גרם לשיפור נתוני צמיחת המגזר העסקי כפי שמשתקפים במדד למצב המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שב לעלות; התפתחות זו מבטאת שיפור של הביקושים המקומיים. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בשיעור חריג של 5.4 אחוזים בחודש ינואר; נראה שעלייה זו משקפת כאמור, בעיקר עדכון נתונים היסטורי על ידי הלמ"ס, ובשלב זה קשה לתת לזה פירוש כלכלי. עליית מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, מסמנת אפשרות המשך צמיחת המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד אך מוקדם לפרש את הירידה כתפנית בשוק העבודה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 5.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.5% בחודש דצמבר; עלייה של 1.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר ירידה של 0.5% בחודש דצמבר; עלייה של 1.5% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר עלייה של 1.7% בחודש ינואר. וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר אי שינוי בחודש נובמבר.
   לחץ על הטבלה להגדלה 

   לחץ על הגרף להגדלה  יום רביעי, 27 בפברואר 2019

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ינואר

שיעור גידול המדד בשנת 2018 היה 2.3 אחוזים
בניגוד לשנים האחרונות, הצריכה הפרטית אינה מובילה את הצמיחה
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
  לחץ על הגרף להגדלה 


מדד מלניק למצב המשק בשנת 2018 עלה ב-2.3 אחוזים, נמוך מפוטנציאל הצמיחה של המשק. בחודש ינואר 2019 עלה המדד ב-0.1 אחוז. צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד בחודשיים ברציפות. התפתחות זו מבטאת שינוי בהרכב הביקושים המקומיים; ניתן לקבוע שבניגוד לשנים האחרונות, הצריכה הפרטית אינה מובילה את צמיחת המשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מצליח להתרומם והושפע, ככל הנראה, מההאטה המסתמנת באירופה, המקשה על היצוא. רמת מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, גבוהה ואינה מהווה מגבלה להמשך צמיחת המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי לא השתנה אך שוק העבודה ממשיך לבטא חוסן. 

רכיבי מדד ינואר כוללים: עלייה של 0.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש נובמבר; ירידה של 1.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר ירידה של 0.1% בחודש נובמבר; עלייה של 1.5% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר ירידה של 2.3% דצמבר. ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 1.5% בחודש אוקטובר.
 לחץ על הלוח להגדלה 
 לחץ על הגרף להגדלה 

יום רביעי, 30 בינואר 2019

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר

צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון
הצריכה הפרטית הפסיקה להוביל את צמיחת המשק

 לחץ על הגרף להגדלה 


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר 2018. צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שומר על רמה יציבה-יחסית. התפתחות זו מבטאת את יציבות הביקושים המקומיים - בעיקר של הצריכה הפרטית; אציין שבניגוד לשנים האחרונות, הצטמצמה השפעת הצריכה הפרטית על צמיחת המשק והיא כבר לא מובילה אותה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד בחודש האחרון. הייצור התעשייתי הושפע, ככל הנראה, מההאטה המסתמנת בשווקים העולמיים, המקשה על היצוא. גם מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ירד, אך רמתו עדיין גבוהה ואינה מהווה מגבלה להמשך צמיחת המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה ומבטא חוסן בשוק העבודה.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: ירידה של 2.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש אוקטובר; ירידה של 0.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר עלייה של 2.3% בחודש אוקטובר; ירידה של 2.4% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 5.7% בנובמבר. ועלייה של 1.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש ספטמבר.
 לחץ על הלוח להגדלה 

 לחץ על הגרף להגדלה יום רביעי, 26 בדצמבר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר

צמיחת המגזר העסקי נמשכת
עליית יבוא התשומות מבטאת, ככל הנראה, אפשרות להמשך צמיחת המגזר העסקי

 לחץ על הגרף להגדלה 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר 2018. צמיחת המגזר העסקי נמשכת. נמשכת התנודתיות בפדיון ענפי המסחר והשירותים סביב רמה יציבה-יחסית. תנודתיות זו בפדיון, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטאת יציבות של הביקושים המקומיים; מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה קלות בחודש האחרון לאחר ירידה חזקה שנרשמה בחודש הקודם. בסך הכל, רמת הייצור התעשייתי דומה לזו ששררה אשתקד, כלומר לא נרשמה צמיחה כלל; התפתחות זו מעידה על כך שהתעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, עלה בחדות ומבטא, ככל הנראה, אפשרות להמשך צמיחת המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי מבטא חוסן בשוק העבודה.


רכיבי מדד נובמבר כוללים: עלייה של 0.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 3.5% בחודש ספטמבר; עלייה של 2.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר; עלייה של 4.4% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר אי שינוי בחודש אוקטובר, וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.1% בחודש אוגוסט.


 לחץ על הלוח להגדלה 

 לחץ על הגרף להגדלה יום רביעי, 28 בנובמבר 2018

התייחסות לעליית שער הריבית 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר

מסתמנת האטה בפעילות המגזר העסקי
ככל הנראה נשקפת האטה של הביקושים במשק

 לחץ על הגרף להגדלה 


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר 2018. צמיחת המגזר העסקי נמשכת אך מסתמנת האטה בפעילות. הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות, תוך תנודות קלות, ללא מגמת עלייה; התפתחות זו מבטאת האטה בצד הביקוש במשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד בחדות בחודש האחרון ומחק את עלייתו בחודש הקודם; התפתחות זו מעידה על כך שהתעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ירד לאחר רצף של עליות בחודשים האחרונים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה בחדות, ביטוי לחוסן בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 3.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 3.2% בחודש אוגוסט; ירידה של 2.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר עלייה של 0.6% בחודש אוגוסט; ירידה של 0.5% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.9% בחודש ספטמבר, ועלייה של 1.0% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.1% בחודש יולי.
 לחץ על הלוח להגדלה 
   לחץ על הגרף ל(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)הגדלה יום רביעי, 31 באוקטובר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש ספטמבר


צמיחת המגזר העסקי נמשכת
העלייה במספר משרות השכירים במגזר העסקי משקפת חוסן בשוק העבודה

  לחץ על הגרף להגדלה מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש ספטמבר 2018. המגזר העסקי ממשיך לצמוח. הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות תוך תנודות, ללא מגמת עלייה, זאת למרות עלייתו בחודש האחרון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בחדות בחודש האחרון, אך מוקדם לקבוע שהתעשייה התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ממשיך להצביע על ייתכנות לגידול עתידי בפעילות המשקית. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות על רקע חוסן בשוק העבודה.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 7.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.9% בחודש יולי; עלייה של 0.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 1.7% בחודש יולי; ירידה של 0.3% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.2% בחודש אוגוסט, ועלייה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.6% בחודש יוני.


  לחץ על הלוח להגדלה   לחץ על הגרף להגדלה