יום רביעי, 26 ביולי 2017

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש יוני

מסתמנת עצירה בהתרחבות המגזר העסקי
כל רכיבי המדד שפורסמו החודש, מצביעים על ירידות
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2017. מסתמנת עצירה בהתרחבות המגזר העסקי, על רקע צמיחה מתונה בחדשים האחרונים. כל רכיבי המדד שפורסמו החודש, מצביעים על ירידות. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על חודשיים של ירידות. ייתכן, אולם קשה להעריך באיזו מידה, שמנוע צמיחת המשק של השנים האחרונות מתמתן. לאחר חודשיים של התרחבות יפה, מדד הייצור התעשייתי המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד בחדות. נראה שהמצב בשווקי העולם וחוזקת השקל ממשיכים להשפיע שלילית על התפתחותו, דרך השפעתם על היצוא של המגזר התעשייתי.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ירד בחודשיים האחרונים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד ב-0.1 אחוז בחודש מאי; למרות הירידה במספר משרות השכירים בחודשים האחרונים, רמת המשרות משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 4.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 2.6% בחודש אפריל; ירידה של 1.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש אפריל; ירידה של 2.4% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.5% בחודש מאי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר אי שינוי בחודש מרץ.

לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 28 ביוני 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מאי

המשק ממשיך לצמוח בשיעור מתון
יציבות בפדיון בענפי המסחר והשירותים
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מאי 2017. המשק ממשיך לצמוח בשיעור מתון. על אף מגמת הגידול הרציף של השנים האחרונות, מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע החודש על התמתנות. אולם, מוקדם עדיין לקבוע האם מנוע צמיחת המשק, של השנים האחרונות, משנה כיוון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על כיוון חיובי, אף כי נראה שהמצב בשווקי העולם וחוזקת השקל ממשיכים להשפיע שלילית על התפתחותו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, שמר על יציבות ברמה גבוהה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי לא השתנה לעומת החודש הקודם, אך רמתו משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד מאי כוללים: עלייה של 1.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 4.0% בחודש מרץ; ירידה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל, לאחר עלייה של 2.0% בחודש מרץ; ירידה של 0.2% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר עלייה של 5.5% בחודש אפריל, ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.2% בחודש פברואר.
לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

יום שלישי, 30 במאי 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אפריל

צמיחת המגזר העסקי נמשכת
הפדיון בענפי המסחר והשירותים מצביע, בחודשים האחרונים, על יציבות

 לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אפריל 2017. צמיחת המגזר העסקי נמשכת. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על רמה יציבה לעומת הגידול שאפיין אותו בשנים האחרונות. למרות זאת, מוקדם עדיין לקבוע האם מנוע הצמיחה של המשק בשנים האחרונות, "מוריד הילוך". מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה, אם כי עדיין הושפע לרעה מהבעיות בכלכלות המערב. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, עלה ומצביע על המשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי לא השתנה לעומת החודש הקודם, אך רמתו משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 3.3% בחודש פברואר; עלייה של 1.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ, לאחר ירידה של 1.6% בחודש פברואר; עלייה של 5.1% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ, ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.9% בחודש ינואר.
לחץ על הלוח להגדלה


לחץ על הגרף להגדלה