יום שני, 30 ביולי 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני

התרחבות המגזר העסקי נמשכת
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את צמיחת המשק
  לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2018. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה להצביע על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מצליח לעלות על מסלול התרחבות. הייצור התעשייתי מצביע על כך, שככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. רמת מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, גבוהה למרות ירידתה בחודש האחרון. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף את חוזקת שוק העבודה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 2.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 1.7% בחודש אפריל; עלייה של 2.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר ירידה של 2.8% בחודש אפריל; ירידה של 1.7% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 1.9% בחודש מאי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ.

         לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 30 במאי 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל

מדד מלניק עלה באחוז, ברביע הראשון של 2018
ניכר שיפור בפעילות של המגזר העסקי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
 לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל 2018. ברביע הראשון של שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. מדד מלניק עלה באחוז ברביע זה. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על חוזקה, ועל גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  רמתו של מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, השתפר בתחילת 2018 אולם בשלב זה, קשה לקבוע כי התעשייה התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף.  מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, התייצב לאחר מספר חדשים של תנודות חריגות.  מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה. 

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 0.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 4.4% בחודש פברואר; עלייה של 2.9% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ לאחר עלייה של 0.1% בחודש פברואר; עלייה של 0.1% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 6.9% בחודש מרץ, ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש ינואר.


 לחץ על הלוח להגדלה

  לחץ על הגרף להגדלה

יום ראשון, 29 באפריל 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ

ברביע הראשון של 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ 2018. ברביע הראשון של שנת 2018  ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על חוזקה, ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  רמתו של מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה.  לאחרונה, מצביע מדד היבוא על תנודות חריגות, שככל הנראה משקפות בעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: ירידה של 3.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 4.4% בחודש ינואר; עלייה של 1.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר לאחר ירידה של 0.8% בחודש ינואר; ירידה של 6.4% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 19.6% בחודש פברואר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר.

לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 28 במרץ 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר

עם פתיחת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר 2018. בתחילת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע, למרות ירידתו הקלה בחודש ינואר, על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה במידה ניכרת בחודשים האחרונים אך מוקדם עדיין לומר שפחתו הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. מדד היבוא עלה בחדות בחודש פברואר ובכך פיצה על הירידה בחודש ינואר ואף למעלה מזה. בשלב זה נראה כי התנודה החריפה נובעת מבעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 3.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר; ירידה של 0.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר עלייה של 0.3% בחודש דצמבר; עלייה של 17.7% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 8.7% בחודש ינואר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש נובמבר.
לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 28 בפברואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר


בפתיחת שנת 2018 נמשכת צמיחת המגזר העסקי
בינואר נרשמה ירידה חריגה של יבוא תשומות לייצור המקומי

  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר 2018. עם פתיחת השנה נמשכת צמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק, למרות ירידתו הקלה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לגלם את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא ירד באופן חד, בחודש ינואר, בעיקר בשל ירידה ביבוא תשומות לייצור המקומי. בשלב זה לא ניתן לקבוע שהדבר מהווה תפנית ביבוא התשומות והוא נראה כאירוע חד-פעמי וחריג. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 2.0% בחודש נובמבר; ירידה של 0.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר עלייה של 0.9% בחודש נובמבר; ירידה של 12.8% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 3.0% בחודש דצמבר, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אוקטובר.

לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה
יום רביעי, 31 בינואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר

ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר 2017. בחודשים האחרונים של 2017 ניכר שיפור בשיעור צמיחת המגזר העסקי המובילה את צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להתרחב ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק. למרות עליית מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה רמתו לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא אשר ממשיך להתרחב בשיעור מהיר, משקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי ומאותת על אופטימיות להמשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 1.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.0% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר עלייה של 1.9% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.6% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 3.9% בחודש נובמבר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש ספטמבר.
 לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה