יום ראשון, 29 באפריל 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ

ברביע הראשון של 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ 2018. ברביע הראשון של שנת 2018  ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על חוזקה, ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  רמתו של מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה.  לאחרונה, מצביע מדד היבוא על תנודות חריגות, שככל הנראה משקפות בעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: ירידה של 3.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 4.4% בחודש ינואר; עלייה של 1.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר לאחר ירידה של 0.8% בחודש ינואר; ירידה של 6.4% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 19.6% בחודש פברואר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר.

לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 28 במרץ 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר

עם פתיחת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר 2018. בתחילת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע, למרות ירידתו הקלה בחודש ינואר, על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה במידה ניכרת בחודשים האחרונים אך מוקדם עדיין לומר שפחתו הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. מדד היבוא עלה בחדות בחודש פברואר ובכך פיצה על הירידה בחודש ינואר ואף למעלה מזה. בשלב זה נראה כי התנודה החריפה נובעת מבעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 3.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר; ירידה של 0.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר עלייה של 0.3% בחודש דצמבר; עלייה של 17.7% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 8.7% בחודש ינואר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש נובמבר.
לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 28 בפברואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר


בפתיחת שנת 2018 נמשכת צמיחת המגזר העסקי
בינואר נרשמה ירידה חריגה של יבוא תשומות לייצור המקומי

  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר 2018. עם פתיחת השנה נמשכת צמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק, למרות ירידתו הקלה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לגלם את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא ירד באופן חד, בחודש ינואר, בעיקר בשל ירידה ביבוא תשומות לייצור המקומי. בשלב זה לא ניתן לקבוע שהדבר מהווה תפנית ביבוא התשומות והוא נראה כאירוע חד-פעמי וחריג. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 2.0% בחודש נובמבר; ירידה של 0.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר עלייה של 0.9% בחודש נובמבר; ירידה של 12.8% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 3.0% בחודש דצמבר, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אוקטובר.

לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה
יום רביעי, 31 בינואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר

ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר 2017. בחודשים האחרונים של 2017 ניכר שיפור בשיעור צמיחת המגזר העסקי המובילה את צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להתרחב ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק. למרות עליית מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה רמתו לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא אשר ממשיך להתרחב בשיעור מהיר, משקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי ומאותת על אופטימיות להמשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 1.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.0% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר עלייה של 1.9% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.6% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 3.9% בחודש נובמבר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש ספטמבר.
 לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 27 בדצמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר

התרחבות המגזר העסקי משקפת את צמיחת המשק
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר 2017. התרחבות המגזר העסקי נמשכת ומשקפת את המשך צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, חזר לעלות, התפתחות המאפיינת אותו בשנים האחרונות, ומצביעה על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. רמת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא מאידך. שני אלה פוגעים, בטווח הקצר, ביכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא ממשיך להתרחב בשיעור מהיר ומשקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי, אך גם את עליית יבוא נכסי התצרוכת. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות ומשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 1.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר; עלייה של 3.9% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוקטובר, ועלייה של 0.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אוגוסט.
לחץ על הלוח להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה