יום ראשון, 7 באוקטובר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוגוסט


צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון
מסתמנת ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
  לחץ על הגרף להגדלה 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוגוסט 2018. המגזר העסקי ממשיך לצמוח בשיעור מתון. הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות תוך תנודות ללא מגמת עלייה, זאת למרות עלייתו בחודש האחרון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בחודש האחרון אך ככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ממשיך לעלות ולהצביע על ייתכנות לגידול עתידי בפעילות המשקית. לראשונה מסתמנת ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי אך מוקדם לדבר על תפנית בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 0.2% בחודש יוני; עלייה של 1.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי לאחר ירידה של 2.0% בחודש יוני; עלייה של 1.0% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.4% בחודש יולי, וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.1% בחודש מאי.
  לחץ על הלוח להגדלה
  לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 29 באוגוסט 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי

התרחבות המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון יותר
לראשונה מסתמנת התייצבות ואולי אף ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי
   לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי 2018. התרחבות המגזר העסקי נמשכת אך בשיעור מתון יותר. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביעה על יציבות תוך תנודות ללא מגמת עלייה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מתרחב. הייצור התעשייתי מצביע על כך, שככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. רמת מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ממשיכה להיות גבוהה. לראשונה, לאחר תקופה ממושכת של עלייה, מסתמנת התייצבות ואולי אף ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי.

רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 0.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 2.9% בחודש מאי; ירידה של 2.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני לאחר עלייה של 2.3% בחודש מאי; עלייה של 1.7% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 2.2% בחודש יוני, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.1% בחודש אפריל.

         לחץ על הלוח להגדלה

         לחץ על הטבלה להגדלה


יום שני, 30 ביולי 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני

התרחבות המגזר העסקי נמשכת
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את צמיחת המשק
  לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2018. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה להצביע על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מצליח לעלות על מסלול התרחבות. הייצור התעשייתי מצביע על כך, שככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. רמת מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, גבוהה למרות ירידתה בחודש האחרון. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף את חוזקת שוק העבודה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 2.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 1.7% בחודש אפריל; עלייה של 2.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר ירידה של 2.8% בחודש אפריל; ירידה של 1.7% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 1.9% בחודש מאי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ.

         לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 30 במאי 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל

מדד מלניק עלה באחוז, ברביע הראשון של 2018
ניכר שיפור בפעילות של המגזר העסקי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
 לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל 2018. ברביע הראשון של שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. מדד מלניק עלה באחוז ברביע זה. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על חוזקה, ועל גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  רמתו של מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, השתפר בתחילת 2018 אולם בשלב זה, קשה לקבוע כי התעשייה התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף.  מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, התייצב לאחר מספר חדשים של תנודות חריגות.  מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה. 

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 0.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 4.4% בחודש פברואר; עלייה של 2.9% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ לאחר עלייה של 0.1% בחודש פברואר; עלייה של 0.1% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 6.9% בחודש מרץ, ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש ינואר.


 לחץ על הלוח להגדלה

  לחץ על הגרף להגדלה

יום ראשון, 29 באפריל 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ

ברביע הראשון של 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ 2018. ברביע הראשון של שנת 2018  ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על חוזקה, ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  רמתו של מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה.  לאחרונה, מצביע מדד היבוא על תנודות חריגות, שככל הנראה משקפות בעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: ירידה של 3.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 4.4% בחודש ינואר; עלייה של 1.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר לאחר ירידה של 0.8% בחודש ינואר; ירידה של 6.4% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 19.6% בחודש פברואר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר.

לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 28 במרץ 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר

עם פתיחת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר 2018. בתחילת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע, למרות ירידתו הקלה בחודש ינואר, על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה במידה ניכרת בחודשים האחרונים אך מוקדם עדיין לומר שפחתו הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. מדד היבוא עלה בחדות בחודש פברואר ובכך פיצה על הירידה בחודש ינואר ואף למעלה מזה. בשלב זה נראה כי התנודה החריפה נובעת מבעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 3.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר; ירידה של 0.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר עלייה של 0.3% בחודש דצמבר; עלייה של 17.7% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 8.7% בחודש ינואר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש נובמבר.
לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה


יום רביעי, 28 בפברואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר


בפתיחת שנת 2018 נמשכת צמיחת המגזר העסקי
בינואר נרשמה ירידה חריגה של יבוא תשומות לייצור המקומי

  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר 2018. עם פתיחת השנה נמשכת צמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק, למרות ירידתו הקלה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לגלם את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא ירד באופן חד, בחודש ינואר, בעיקר בשל ירידה ביבוא תשומות לייצור המקומי. בשלב זה לא ניתן לקבוע שהדבר מהווה תפנית ביבוא התשומות והוא נראה כאירוע חד-פעמי וחריג. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 2.0% בחודש נובמבר; ירידה של 0.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר עלייה של 0.9% בחודש נובמבר; ירידה של 12.8% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 3.0% בחודש דצמבר, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אוקטובר.

לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה