יום חמישי, 26 בנובמבר 2020

The Melnick State of the Economy Index Unchanged in October

 

The economic recovery ceased due to the imposition of the second lockdown

The economic impact of the second lockdown will be reflected in the indices of November and December

Click graph to enlarge


 The Melnick State of the Israeli Economy Index did not change in October 2020. The freeze in the Index reflects only partially the halt in economic activity due to the second lockdown, announced at the end of September, following the recovery of activity that took place during the summer months. A more complete picture of the lockdown effect on economic activity will be obtained in the indices of November and December.

An update of the components of the Index gives a better picture of the economic activity recovery, which occurred in the business sector, after the easing of the first lockdown. As stated, the recovery was halted due to the imposition of the second lockdown.

 The components of the October Index include: a 4.0% increase in the industrial production index in September, after a 2.0% increase in August; a 0.7% decrease in revenue from commerce and services in September after a 1.1% increase in August; a 1.2% drop in the import index in October, after a 5.4% increase in September and a 0.4% increase in the number of employee posts in the business sector in August, following no change in July.

Click table to enlarge
Click graph to enlarge

יום רביעי, 28 באוקטובר 2020

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש ספטמבר

   

הסגר השני יביא לירידה חדה בפעילות הכלכלית  

ניתן להעריך שירידת התוצר העסקי בשנת 2020 תהיה 8.5%

(לנתונים לחץ כאן)


  לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש ספטמבר 2020. עליית המדד משקפת התאוששות קלה בפעילות המגזר העסקי בחודשי הקיץ, טרם ההכרזה על סגר בסוף ספטמבר. למרות ההתאוששות, רמת הפעילות נותרה נמוכה מאוד. מסתבר ששחרור הסגר כשלעצמו אינו מספיק לשיקום הפעילות, כל עוד אין פתרון לנוכחות הפנדמיה. הסגר השני יביא לירידה חדה בפעילות הכלכלית.  השפעה ראשונית של הסגר השני תבוא לידי ביטוי חלקי במדד אוקטובר וההשפעות המלאות יותר במדדי החודשים נובמבר ודצמבר.

 

אם מניחים שירידת המדדים, עד סוף השנה, תהיה בעוצמה דומה לזו שהתרחשה בסגר הראשון, אזי ניתן להעריך שירידת התוצר העסקי בשנת 2020 תהיה 8.5%.  

 

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 0.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 3.3% בחודש יולי; עלייה של 0.7% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 1.4% בחודש יולי; עלייה של 5.4% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.3% בחודש אוגוסט ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר עלייה של 11.7% בחודש יוני.

לחץ על הלוח להגדלה

  לחץ על הגרף להגדלה

יום שלישי, 29 בספטמבר 2020

פרופ' מלניק בנושא מדיניות כלכלית בזמן פנדמיה - 2

לצפייה לחץ כאן 

פרופ' מלניק בנושא מדיניות כלכלית בזמן פנדמיה - 1

 לצפיה לחץ כאן

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.6 אחוז בחודש אוגוסט

                                            עליית המדד משקפת התאוששות קלה בפעילות המגזר העסקי

                                                    ההתאוששות תיבלם בחדות עקב הסגר הנוכחי 

                                                                        (לנתונים לחץ כאן)

  לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.6 אחוז בחודש אוגוסט 2020. עליית המדד משקפת התאוששות קלה בפעילות המגזר העסקי עם שחרור הסגר והחזרה החלקית של העובדים למקומות עבודתם. למרות ההתאוששות, נותרה רמת הפעילות ברמה נמוכה מאוד. מסתבר ששחרור הסגר כשלעצמו אינו מספיק לשיקום הפעילות, כל עוד אין פתרון לנוכחות הפנדמיה. אין ספק שהסגר עליו הוכרז במחצית השנייה של ספטמבר יקטע בחדות את ההתאוששות ואף ניתן לצפות שהפעילות הכלכלית תיבלם ותרד אף מעבר לירידה בסגר הראשון.

 

הערה סטטיסטית חשובה : בשל קשיים במדידה, לא פרסם הלמ"ס נתונים מנוכי עונתיות (לחודשים מארס עד יוני) לחלק ממדדי הפדיון של ענפי המשק. הנתונים בהם אנו משתמשים עבור האינדיקטור הנ"ל, מחושבים על בסיס הנתונים המקוריים, ללא ניכוי עונתיות, ועל מקדמי עונתיות של שלושת השנים האחרונות; מכאן שהם עלולים להשתנות לכשיפרסם הלמ"ס נתונים רשמיים.

 

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 3.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 2.4% בחודש יוני; עלייה של 1.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי לאחר עלייה של 5.8% בחודש יוני; ירידה של 1.4% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.8% בחודש יולי ועלייה של 11.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר עלייה של 15.1% בחודש מאי.

 


 לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה