יום ראשון, 29 באפריל 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ

ברביע הראשון של 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מרץ 2018. ברביע הראשון של שנת 2018  ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על חוזקה, ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  רמתו של מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה.  לאחרונה, מצביע מדד היבוא על תנודות חריגות, שככל הנראה משקפות בעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: ירידה של 3.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 4.4% בחודש ינואר; עלייה של 1.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר לאחר ירידה של 0.8% בחודש ינואר; ירידה של 6.4% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 19.6% בחודש פברואר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר.

לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: