יום רביעי, 28 במרץ 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר

עם פתיחת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשכת התנודה החריפה של יבוא תשומות לייצור המקומי
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר 2018. בתחילת שנת 2018 ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע, למרות ירידתו הקלה בחודש ינואר, על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק.  מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה במידה ניכרת בחודשים האחרונים אך מוקדם עדיין לומר שפחתו הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. מדד היבוא עלה בחדות בחודש פברואר ובכך פיצה על הירידה בחודש ינואר ואף למעלה מזה. בשלב זה נראה כי התנודה החריפה נובעת מבעיות מדידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 3.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר; ירידה של 0.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר עלייה של 0.3% בחודש דצמבר; עלייה של 17.7% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 8.7% בחודש ינואר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש נובמבר.
לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: