יום רביעי, 28 בפברואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר


בפתיחת שנת 2018 נמשכת צמיחת המגזר העסקי
בינואר נרשמה ירידה חריגה של יבוא תשומות לייצור המקומי

  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ינואר 2018. עם פתיחת השנה נמשכת צמיחת המגזר העסקי. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק, למרות ירידתו הקלה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לגלם את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא ירד באופן חד, בחודש ינואר, בעיקר בשל ירידה ביבוא תשומות לייצור המקומי. בשלב זה לא ניתן לקבוע שהדבר מהווה תפנית ביבוא התשומות והוא נראה כאירוע חד-פעמי וחריג. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 2.0% בחודש נובמבר; ירידה של 0.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר עלייה של 0.9% בחודש נובמבר; ירידה של 12.8% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 3.0% בחודש דצמבר, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אוקטובר.

לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה
אין תגובות: