יום רביעי, 29 בנובמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר

נמשכת התרחבות המגזר העסקי
נמשך גידול יבוא תשומות לייצור המקומי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
  
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר 2017. נמשכת ההתרחבות של המגזר העסקי. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד אך רמתו עדיין גבוהה ומצביעה על מרכזיותה של הצריכה הפרטית בהובלה של צמיחת המשק. רמת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לשקף את הבעיות בתעשייה, למרות השיפור שבשווקים העולמיים; חוזקת השקל, ככל הנראה, ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו של הייצור התעשייתי, דרך השפעתה על יצוא המגזר; הבעיות בייצור התעשייתי מהוות מגבלה ליכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור שיאפשר האצת הצמיחה בחודשים הבאים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, אולם, רמת המשרות משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: עלייה של 0.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר אי שינוי בחודש אוגוסט; ירידה של 2.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר עלייה של 0.6% בחודש אוגוסט; עלייה של 0.5% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.5% בחודש ספטמבר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה שך 0.1% בחודש יולי.
לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: