יום רביעי, 27 בדצמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר

התרחבות המגזר העסקי משקפת את צמיחת המשק
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש נובמבר 2017. התרחבות המגזר העסקי נמשכת ומשקפת את המשך צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, חזר לעלות, התפתחות המאפיינת אותו בשנים האחרונות, ומצביעה על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. רמת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא מאידך. שני אלה פוגעים, בטווח הקצר, ביכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא ממשיך להתרחב בשיעור מהיר ומשקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי, אך גם את עליית יבוא נכסי התצרוכת. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות ומשקף חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 1.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר; עלייה של 3.9% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוקטובר, ועלייה של 0.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אוגוסט.
לחץ על הלוח להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: