יום רביעי, 27 בספטמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט

התרחבות זעירה במגזר העסקי
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל בשיעור מתון יותר
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט 2017. המגזר העסקי ממשיך להתרחב בשיעור ממותן, על רקע צמיחתו החלשה בחדשים האחרונים. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על חידוש גידול לאחר כחצי שנה של יציבות יחסית. נראה שהצריכה הפרטית שהובילה את צמיחת המשק של השנים האחרונות ממשיכה להוביל, אולם בשיעור מתון יותר. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מתקשה לחזור לצמיחה למרות השיפור המסתמן בשווקים העולמיים; נראה כי חוזקת השקל ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו של הייצור התעשייתי, דרך השפעתו של השקל על יצוא המגזר התעשייתי.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור עקבי עם צמיחה ממותנת של המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד בחודשיים האחרונים אולם, רמת המשרות משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 2.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 1.4% בחודש יוני; עלייה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי, לאחר עלייה של 1.5% בחודש יוני; עלייה של 0.2% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.7% בחודש יולי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר ירידה שך 0.1% בחודש מאי.

 לחץ על הלוח להגדלה
  לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: