יום רביעי, 30 באוגוסט 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי

התרחבות זעירה במגזר העסקי
מסתמנת האטה של הצריכה הפרטית
  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי 2017. נרשמה התרחבות זעירה במגזר העסקי, על רקע צמיחה מתונה בחדשים האחרונים. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות בחודשיים האחרונים ורמתו דומה לזו של ראשית השנה. ייתכן כי מתמתן מנוע צמיחת המשק של השנים האחרונות. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, תיקן במידה חלקית את הירידה החדה בחודש הקודם, אך, למרות השיפור המסתמן בשווקים העולמיים, נראה כי חוזקת השקל ממשיכה להשפיע שלילית על התפתחותו, דרך השפעתו על יצוא המגזר התעשייתי.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, מצביע על מגמה מתונה של התרחבות. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד בחודשיים האחרונים אולם, רמת המשרות משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 1.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 3.8% בחודש מאי; עלייה של 1.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר ירידה של 1.4% בחודש מאי; עלייה של 0.7% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 2.7% בחודש יוני, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש אפריל.
 לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: