יום רביעי, 26 ביולי 2017

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש יוני

מסתמנת עצירה בהתרחבות המגזר העסקי
כל רכיבי המדד שפורסמו החודש, מצביעים על ירידות
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2017. מסתמנת עצירה בהתרחבות המגזר העסקי, על רקע צמיחה מתונה בחדשים האחרונים. כל רכיבי המדד שפורסמו החודש, מצביעים על ירידות. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על חודשיים של ירידות. ייתכן, אולם קשה להעריך באיזו מידה, שמנוע צמיחת המשק של השנים האחרונות מתמתן. לאחר חודשיים של התרחבות יפה, מדד הייצור התעשייתי המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד בחדות. נראה שהמצב בשווקי העולם וחוזקת השקל ממשיכים להשפיע שלילית על התפתחותו, דרך השפעתם על היצוא של המגזר התעשייתי.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ירד בחודשיים האחרונים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד ב-0.1 אחוז בחודש מאי; למרות הירידה במספר משרות השכירים בחודשים האחרונים, רמת המשרות משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 4.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 2.6% בחודש אפריל; ירידה של 1.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש אפריל; ירידה של 2.4% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.5% בחודש מאי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר אי שינוי בחודש מרץ.

לחץ על הלוח להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: