יום רביעי, 29 ביוני 2016

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש מאי

 מסתמנת שוב חולשה בצמיחת המגזר העסקי
הייצור התעשייתי לא מצליח לפרוץ את הקיפאון  
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש מאי 2016. מדד חודש מאי מסמן רפיון בצמיחת המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אשר הראה סימני התאוששות מתונים בחודש הקודם - שב וירד; מסתמן שהוא אינו מצליח לפרוץ את מצב הקיפאון. הייצור התעשייתי, שמרביתו מופנה ליצוא, מושפע לרעה מחולשת השווקים העולמיים ומחוזקו של השקל. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד קלות אך רמתו גבוהה והצריכה הפרטית ממשיכה לתמוך בצמיחת המשק. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, תיקן את הירידה בחודשיים האחרונים ושומר על אותה רמה תוך תנודות חזקות. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד בעצמה דומה לעלייתו בחודש הקודם; חולשת המשק לא ניכרת עדיין בשוק העבודה.


רכיבי מדד מאי כוללים: ירידה של 1.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 3.4% בחודש מארס; ירידה של 0.2% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל, לאחר עלייה של 1.6% בחודש מארס; עלייה של 5.7% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש אפריל, וירידה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מארס, לאחר עלייה של 0.4% בחודש פברואר.
לחץ על הטבלה להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: