יום רביעי, 25 במאי 2016

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש אפריל


המגזר העסקי חזר לצמוח בשיעור מתון
ההתאוששות המתונה בצמיחה הובלה על ידי הייצור התעשייתי
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש אפריל 2016. מדד חודש אפריל מסמן חזרה לצמיחת המגזר העסקי בשיעור מתון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה ב-3 אחוזים בחודש מארס, והוביל את ההתאוששות המתונה בפעילות (נתון זה שיפר גם את רמת המדד של חודש פברואר). מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שב ועלה ונראה שהביקושים המקומיים ממשיכים לתמוך בצמיחת המשק. במדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, מסתמנת ירידה העלולה לבשר על ירידה של הצמיחה בשארית הרביע השני. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה במתינות – עלייה שלא קיזזה את הירידה החדה בו בחודש הקודם.


רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 3.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש מארס, לאחר עלייה של 0.3% בחודש פברואר; עלייה של 1.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מארס, לאחר אי שינוי בחודש פברואר; ירידה של 1.3% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 4.6% בחודש מארס, ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.8% בחודש ינואר.
לחץ על הטבלה להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: