יום רביעי, 20 באפריל 2016

מדד מלניק למצב המשק בחודש מרס – נותר ללא שינוי

נרשמה בלימת התרחבות הפעילות במגזר העסקי
המגזר העסקי לא צמח ברביע הראשון של 2016 

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מרס 2016. התפתחות המדד משקפת בלימת ההתרחבות בפעילות המגזר העסקי. על-פי המדד, דומה רמת הפעילות במגזר העסקי לזו של הרביע האחרון של 2015; משמעות הדבר היא העדר צמיחה במשק. רמתו של מדד הייצור התעשייתי בפברואר 2016, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, נמוכה מזו של פברואר 2015. הייצור התעשייתי מושפע לרעה מהתפתחות היצוא, עקב מצב השווקים העולמיים וייסוף השקל. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שומר על רמה גבוהה אך מסתמנת בלימה בהתרחבותו שיתכן ונובעת מבלימת ההתרחבות של הצריכה הפרטית. גם במדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, מסתמנת התייצבות, תוך כדי תנודתיות חודשית חזקה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, אך מוקדם עדיין להצביע על חולשה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרס כוללים: עלייה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 4.0% בחודש ינואר; ירידה של 0.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר עלייה של 0.6% בחודש ינואר; ירידה של 3.8% במדד היבוא בחודש מארס, לאחר עלייה של 9.8% בחודש פברואר, וירידה של 1.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש דצמבר.
לחץ על הטבלה להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: