יום רביעי, 27 ביולי 2016

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוז בחודש יוני

 נמשך רפיון בצמיחת המגזר העסקי
מסתמנת בלימה בגידול הצריכה הפרטית 
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוז בחודש יוני 2016. נמשך הרפיון בצמיחת המגזר העסקי. שעור גידול המדד במחצית הראשונה של 2016 לעומת המחצית המקבילה אשתקד היה 1.6 אחוזים, לעומת המחצית השנייה של 2015 שהיה 1.0 אחוז בלבד (במונחים שנתיים). התפתחות זו מבשרת על ירידה בשיעור הצמיחה של המגזר העסק.  מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, שב וירד ואינו מצליח לפרוץ את מצב הקיפאון. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שב וירד וייתכן שהדבר מרמז על בלימת גידול הצריכה הפרטית שכידוע, היה הרכיב שהוביל את צמיחת המשק בתקופה האחרונה. גם מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, ירד ומשך את המדד כולו כלפי מטה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה וחולשת המשק לא ניכרת עדיין בשוק העבודה.


רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר ירידה של 1.7% בחודש אפריל; ירידה של 1.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אפריל; ירידה של 2.3% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 4.6% בחודש מאי, ועלייה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.4% בחודש מרץ.

לחץ על הטבלה להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: