יום רביעי, 24 בפברואר 2016

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ינואר

התרחבות מתונה של הפעילות במגזר העסקי
פדיון ענפי המסחר והשירותים ממשיך לתמוך בצמיחת המשק
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ינואר 2016. עליית המדד, על רקע תיקון חד במדד הייצור התעשייתי שהתרחש בסוף שנת 2015, מבטאת התרחבות מתונה של הפעילות במגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה עלייה חריגה של 7.3 אחוזים בחודש נובמבר וזו נשמרה גם בדצמבר.  התיקון ברמת מדד הייצור התעשייתי משקף גם שיפור היצוא התעשייתי. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שמר על רמתו הגבוהה וממחיש את עליית הצריכה הפרטית ואת השפעתה על צמיחת המשק. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, ירד וממשיך להתפתח בתנודתיות חזקה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה ומשקף איתנות בשוק העבודה.


רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 7.3% בחודש נובמבר; ירידה של 1.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 1.5% בחודש נובמבר; ירידה של 6.3% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 5.0% בחודש דצמבר, ועלייה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש אוקטובר.
 לחץ על הטבלה להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: