יום רביעי, 27 בינואר 2016

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש דצמבר

תיקון חריג כלפי מעלה ברמת מדד הייצור התעשייתי
עליית פדיון ענפי המסחר והשירותים תומכת בצמיחת המשק

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש דצמבר 2015. אי-שינוי המדד, על רקע תיקון חד במדד הייצור התעשייתי, משקף שיפור מצב המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה עלייה חריגה של 7.2 אחוזים.  נראה שעלייה חדה זו אינה משקפת שינוי דרמטי בייצור התעשייה, אלא תיקון ברמת הסדרה כפי שהיא נמדדת על-ידי הלמ"ס.  מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך לעלות, וממחיש את עליית הצריכה הפרטית ואת השפעתה על צמיחת המשק. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, עלה וממשיך להתפתח בתנודתיות חזקה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה לאחר מספר חודשים בהם התאפיין ביציבות.


רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה חריגה של 7.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 2.3% בחודש אוקטובר; עלייה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אוקטובר; עלייה של 5.0% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 3.3% בחודש נובמבר, ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש ספטמבר.
 לחץ על הטבלה להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: