יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש נובמבר


ירידת הייצור התעשייתי מבטאת מיתון בענף התעשייה
לעת עתה לא ניכרת פגיעה בביקושים המקומיים בשל פיגועי הסכינאות
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש נובמבר 2015. יציבות המדד משקפת קיפאון בשיעור הצמיחה של המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד, בהמשך לירידה בחודש הקודם, ורמתו הנמוכה מבטאת מיתון במגזר התעשייתי.  הקשיים בתעשייה הם ביטוי לבעיות ביצוא המשק, הממשיך להיות מושפע מחולשת הפעילות באירופה, מירידת הצמיחה בסין, וככל הנראה גם מחוזקו של השקל. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, עלה, והוא הרכיב היחיד הממשיך לתמוך במגזר העסקי; נתון חודש אוקטובר מצביע כי לעת עתה לא ניכרת פגיעה בביקושים המקומיים בשל פיגועי הסכינאות. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת ומאופיין בתנודתיות חזקה, ירד לאחר עלייתו בחודש הקודם. במספר משרות השכירים במגזר העסקי, ניכרת, בחודשים האחרונים, יציבות.


רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 3.5% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.0% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.9% בחודש ספטמבר; ירידה של 3.9% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 5.7% בחודש אוקטובר, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.1% בחודש אוגוסט.
לחץ על הטבלה להגדלה
לחץ על הגרף להגדלהאין תגובות: