יום שלישי, 24 בנובמבר 2015

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר

קיפאון בשיעור צמיחת המגזר העסקי
חולשה ניכרת בייצור התעשייתי


לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר 2015. התפתחות המדד משקפת קיפאון בשיעור הצמיחה של המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד ורמתו נמוכה מזו של החודש המקביל אשתקד.  הרמה הנמוכה של הייצור התעשייתי משקפת את קשיי יצוא המשק, הממשיך להיות מושפע מחולשת הפעילות באירופה, מירידת הצמיחה בסין, וככל הנראה גם מחוזקו של השקל. גם מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד, אך רמתו גבוהה והוא ממשיך לתמוך במגזר העסקי; הנתון עדיין לא משקף את תקופת פיגועי הטרור האחרונה. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, עלה בשיעור דומה לירידתו בחודש הקודם. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לרדת וככל הנראה מתפתחת חולשה בתעסוקת המגזר העסקי.


רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 3.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.7% בחודש אוגוסט; ירידה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.5% בחודש אוגוסט; עלייה של 5.7% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 5.7% בחודש ספטמבר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.9% בחודש יולי.
לחץ על הטבלה להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: