יום שלישי, 27 באוקטובר 2015

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש ספטמבר


צמיחה מתונה במגזר העסקי
הביקושים המקומיים תומכים במגזר העסקי

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש ספטמבר 2015. התפתחות המדד משקפת צמיחה מתונה של פעילות המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה ותיקן חלקית את ירידת החודש הקודם. אולם, רמתו אינה חורגת מזו של חודש פברואר 2015 והוא משקף את קשיי היצוא של המשק, הממשיך להיות מושפע מחולשת הפעילות באירופה, מירידת הצמיחה בסין, וככל הנראה גם מחוזקו של השקל. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, עלה וממשיך לתמוך במגזר העסקי; הנתון עדיין לא משקף את תקופת פיגועי הטרור האחרונה. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, ירד ומרמז על אפשרות של ירידת הפעילות בחודשים הבאים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד ויתכן כי הוא מבשר על חולשה אפשרית בשוק העבודה.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 2.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 3.4% בחודש יולי; עלייה של 1.0% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.5% בחודש יולי; ירידה של 6.6% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 3.0% בחודש אוגוסט, וירידה של 0.9% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.1% בחודש יוני.
לחץ על הטבלה להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלהאין תגובות: