יום שבת, 26 בספטמבר 2015

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש אוגוסט

קיפאון בפעילות המגזר העסקי
הביקושים המקומיים תומכים במגזר העסקי

 לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש אוגוסט 2015. התפתחות המדד משקפת קיפאון בפעילות המגזר העסקי. למעשה, מחודש אפריל 2015 רמת המדד יציבה, דבר המבטא העדר צמיחה משקית.  מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, שב וירד ומשקף את קשיי המשק בתחום היצוא שכן, הייצור התעשייתי מהווה את החלק הארי של יצוא סחורות המשק, וממשיך להיות מושפע מחולשת הפעילות באירופה, מירידת הצמיחה בסין, וככל הנראה גם מחוזקו של השקל. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית ירד אך רמתו עדיין גבוהה, וממשיך לתמוך במגזר העסקי. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, עלה וייתכן כי הוא מבשר את שיפור הפעילות בחודשים הבאים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד לאחר עלייתו בחודש הקודם.


רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 3.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 3.7% בחודש יוני; ירידה של 0.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי, לאחר עלייה של 1.7% בחודש יוני; עלייה של 3.2% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.5% בחודש יולי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוניי, לאחר עלייה של 0.2% בחודש מאי.
 לחץ על הטבלה להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: