יום רביעי, 26 באוגוסט 2015

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש יולי

הפעילות הכלכלית מתייצבת אחרי סימנים של ירידה

הביקושים המקומיים ממשיכים לתמוך בצמיחה
לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש יולי 2015. עליית המדד מסמנת את התייצבותה של רמת הפעילות במשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה ותיקן את הירידות בחודשים הקודמים. הייצור התעשייתי, המהווה את חלק הארי של יצוא סחורות המשק, ממשיך להיות מושפע מחולשת הפעילות באירופה וככל הנראה גם מחוזקו של השקל. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, עלה וממשיך לתמוך בצמיחת המשק. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, ירד לאחר עלייתו החדה בחודש הקודם. גם מספר משרות השכירים במגזר העסקי תיקן חלקית את ירידתו בחודש הקודם.


רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 3.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 1.1% בחודש מאי; עלייה של 1.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.3% בחודש מאי; ירידה של 0.8% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר עלייה של 5.5% בחודש יוני, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אפריל.
 לחץ על הטבלה להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: