יום רביעי, 29 ביולי 2015

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוזים בחודש יוני

מסתמנת בלימה בצמיחת המשק
ניכרת יציבות בביקושים המקומיים


לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוזים בחודש יוני 2015. מסתמנת בלימה בשיעור צמיחת המשק.   מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד היצע המגזר העסקי, ירד, בהמשך לירידה תלולה שנרשמה בחודש הקודם. הייצור התעשייתי, המהווה חלק הארי של יצוא הסחורות של המשק, הושפע מחולשת הפעילות באירופה וככל הנראה גם מחוזקת השקל. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים מקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד לאחר תקופה ממושכת של יציבות ברמה גבוהה. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, עלה ותיקן ירידה של מספר חדשים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד לאחר מגמה של עלייה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 1.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר ירידה של 4.9% בחודש אפריל; ירידה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.3% בחודש אפריל; עלייה של 5.2% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר ירידה של 2.6% בחודש מאי, וירידה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 0.3% בחודש מרץ.

לחץ על הגרף להגדלה

 לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: