יום שני, 22 ביוני 2015

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מאי


צמיחת המגזר העסקי נבלמת
נמשכת עליית הביקושים המקומיים


 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מאי 2015. יציבות המדד מבטאת בלימת שיעור הצמיחה של המשק.  בלימת גידול המדד נובעת בעיקר מעדכון כלפי מטה, שערך הלמ"ס בנתוני מדד הייצור התעשייתי. ככל הנראה, הייצור התעשייתי, המשקף את צד היצע המגזר העסקי, עודכן עקב ההשפעה הממתנת של חולשת הפעילות באירופה. פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה, ומשקף עלייה של ביקושים מקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית. במדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, ניכרת מגמת ירידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך במגמת עלייה, המשקפת את צמיחת המשק ואת הביקוש הגדול לעובדים.

רכיבי מדד מאי כוללים: ירידה של 4.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 2.6% בחודש מרץ; עלייה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל, לאחר אי שינוי בחודש מרץ; ירידה של 2.4% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר ירידה של 3.3% בחודש אפריל, ועלייה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.3% בחודש פברואר.


 לחץ על הטבלה להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: