יום שלישי, 26 במאי 2015

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש אפריל

עלייה בשיעור הצמיחה של המגזר העסקי
נרשם שיפור בייצור התעשייתי


לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש אפריל 2015. עליית המדד מבטאת גידול בשיעור הצמיחה של המשק.  ברביע הראשון של 2015 מובלת הצמיחה על ידי הייצור התעשייתי, המשקף את צד היצע המגזר העסקי, זאת למרות ההשפעה הממתנת של חולשת הפעילות באירופה. פדיון ענפי המסחר והשירותים ממשיך ברמתו הגבוהה, ומשקף רמה גבוהה של ביקושים מקומיים ובעיקר צריכה פרטית. במדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, ניכרות תנודות חדות מדי חודש ומגמת ירידה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך במגמת העלייה, למרות ירידתו בחודש פברואר; המגמה משקפת את צמיחת המשק ואת הביקוש הגדול לעובדים.

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 4.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר עלייה של 2.9% בחודש פברואר; עלייה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.8% בחודש פברואר; ירידה של 4.9% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר עלייה של 6.6% בחודש מרץ, וירידה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש ינואר.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: