יום שני, 27 באפריל 2015

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מרץ

המגזר העסקי ממשיך לצמוח
נרשם שיפור בייצור התעשייתי

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מרץ 2015. עליית המדד מצביעה על המשך צמיחת המשק.    מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה, למרות ההשפעה הממתנת של חולשת הפעילות בעולם, ובמיוחד באירופה. פדיון ענפי המסחר והשירותים ממשיך להיות ברמה גבוהה, למרות ירידתו בחודש האחרון.  במדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, נרשמה עלייה חדה שתיקנה חלקית את הירידות בחודשים קודמים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך במגמת עלייה, המשקפת את צמיחת המשק ואת הביקוש הגדל לעובדים.

רכיבי מדד מרץ כוללים: עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 1.5% בחודש ינואר; ירידה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר אי שינוי בחודש ינואר; עלייה של 7.7% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר ירידה של 6.1% בחודש פברואר, ועלייה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש דצמבר.
 
 לחץ על הגרף להגדלה 


לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: