יום שלישי, 24 במרץ 2015

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש פברואר

המגזר העסקי צומח בשיעור מתון
הצמיחה מובלת על ידי הצריכה הפרטית

 לחץ על הגרף להגדלה 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש פברואר 2015. עליית המדד מצביעה על המשך צמיחת המשק בשיעור מתון.  פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד אמנם החודש, אך רמתו גבוהה ומבטאת רמת ביקושים המובילה את צמיחת המשק.  מדד הייצור התעשייתי ממשיך להיות מושפע מחולשת הפעילות בעולם, ובמיוחד באירופה המונעת צמיחת ייצור תעשייתי בהתאם לפוטנציאל שלו.  במדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, נרשמה ירידה חריפה בחודשיים האחרונים.  מספר משרות השכירים במגזר העסקי מצוי במגמת עלייה, המשקפת את צמיחת המשק ואת הביקוש הגדל לעובדים.

רכיבי מדד פברואר כוללים: ירידה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.8% בחודש דצמבר; ירידה של 0.3% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר, לאחר עלייה של 1.9% בחודש דצמבר; ירידה של 5.6% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 8.6% בחודש ינואר, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש נובמבר.


לחץ על הגרף להגדלה 
 לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: