יום רביעי, 25 בפברואר 2015

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש ינואר

שיפור בשיעור צמיחת המגזר העסקי

הצמיחה מובלת על ידי הצריכה הפרטית 

לחץ על הגרף להגדלה
        
 מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש ינואר 2015.  עדכון משמעותי לאחור של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביע כעת על שיפור בשיעור צמיחת המגזר העסקי.  ברבעון האחרון של 2014 עלה מדד מלניק באחוז (כארבעה אחוזים במונחים שנתיים).  לסיכום שנת 2014, גדל המדד ב-2.1 אחוזים בהשוואה ל-1.4 אחוזים ב-2013.
פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להוביל את עליית מדד מלניק, ונראה שהצריכה הפרטית מובילה את צמיחת המשק.  מדד הייצור התעשייתי ממשיך להיות מושפע מחולשת הפעילות בעולם ובמיוחד באירופה, אף כי ניכרת יציבות ברמה גבוהה.  במדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, נרשמה תנודה חריפה של עלייה חריגה בחודש דצמבר ותיקון חלקי כלפי מטה בחודש ינואר.  מספר משרות השכירים במגזר העסקי מצוי במגמת עלייה, המשקפת את צמיחת המשק ואת הביקוש הגדל לעובדים.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.6% בחודש נובמבר; עלייה של 1.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש נובמבר; ירידה של 8.3% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 11.9% בחודש דצמבר, ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אוקטובר.

לחץ על הגרף להגדלה 
 לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: