יום רביעי, 28 בינואר 2015

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר

צמיחה איטית במגזר העסקי
נרשמה עלייה חריגה במדד היבוא

 לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר 2014.  המשק ממשיך לצמוח בקצב מתון. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, עלה בשיעור חריג של 13.1 אחוזים, והעלה את המדד כולו. ייתכן שהדבר מבשר גידול הייצור והצריכה הפרטית, בחודשים הבאים.  ניכרת חולשה בהתפתחות הייצור התעשייתי.  פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד אך רמתו נותרה גבוהה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, לאחר שעלה בחודש הקודם ורמתו משקפת יציבות בשוק העבודה.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: ירידה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 2.2% בחודש אוקטובר; ירידה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אוקטובר; עלייה של 13.1% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 1.3% בחודש נובמבר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.4% בחודש בספטמבר.

לחץ על הגרף להגדלה

 לחץ על הטבלה להגדלהאין תגובות: