יום רביעי, 31 בדצמבר 2014

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש נובמבר


צמיחה איטית במגזר העסקי
החלשות השקל מורידה,  ככל הנראה, את מדד היבוא
לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש נובמבר 2014.  התפתחות המדד משקפת צמיחה של הפעילות המשקית בשיעור מתון. נראה ששיעור הצמיחה במשק חוזר לשיעורו במחצית הראשונה של 2014, לאחר היחלשותו ברביע השלישי. מדד הייצור התעשייתי ופדיון ענפי המסחר והשירותים ירדו באוקטובר, לאחר התאוששותם בעקבות סיום מבצע "צוק איתן". מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, המשיך לרדת; הירידה קשורה, ככל הנראה, להיחלשות השקל. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה ומשקף התייצבות בשוק העבודה לאחר תקופת רפיון שהסתמן בחדשים האחרונים.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.8% בחודש ספטמבר; ירידה של 0.3% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 2.6% בחודש ספטמבר; ירידה של 0.7% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 2.7% בחודש אוקטובר, ועלייה  של 1.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש אוגוסט.


לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: