יום רביעי, 26 בנובמבר 2014

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש אוקטובר


התאוששות בצמיחת המגזר העסקי
הפעילות המשקית לא תושפע, בטווח הארוך, ממבצע "צוק איתן"
 
לחץ על הגרף להגדלה 
 
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש אוקטובר 2014. התפתחות המדד משקפת התאוששות מהירה בפעילות המשקית, לאחר קצב הצמיחה השלילי שנרשם בעטיו של מבצע "צוק איתן". בטווח הארוך, להשפעות מבצע "צוק איתן" לא תהיינה, ככל הנראה, השלכות מבחינת פעילות המגזר העסקי. הייצור התעשייתי התאושש, סביר להניח שההתאוששות קשורה להיחלשות השקל ולצפייה להתאוששות היצוא. גם פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה; העלייה משקפת התאוששות של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית. כנגד זה, מדד היבוא, הכולל בעיקר תשומות לייצור המקומי, המשיך לרדת ולכן בשלב זה, צפוי כי הצמיחה תישאר ברמתה הממותנת, זו ששררה ערב מבצע "צוק איתן". הערכה זו מתחזקת בשל המשך הירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי -  המסמנת חולשה בשוק העבודה.
 
רכיבי מדד אוקטובר כוללים: עלייה של 1.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 4.1% בחודש אוגוסט; עלייה של 2.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 2.1% בחודש אוגוסט; ירידה של 2.3% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 2.2% בחודש ספטמבר, וירידה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 1.9% בחודש יולי.
  
לחץ על הגרף להגדלה
  
לחץ על הטבלה להגדלה

 

אין תגובות: