יום שלישי, 23 בספטמבר 2014

חידוש הפרסום של מדד מלניק

עם סיום מינויו של פרופ' מלניק בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, פרסום מדד מלניק יחודש החל מהמדד של חודש ספטמבר 2014 שיתפרסם בסוף אוקטובר 2014

אין תגובות: