יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

פרסום מדד מלניק יוקפא עד לסיום תפקידו של פרופ' רפי מלניק כחבר הועדה המוניטרית של בנק ישראל


בעקבות מינויו של פרופ' רפי מלניק לחבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, פרסום מדד מלניק יוקפא עד לתום תפקידו. הקפאת פרסום המדד נועדה למנוע אפשרות של שימוש במידע פנימי הנמסר לחברי הוועדה. מערכת המדד ומאגר הנתונים התומך בו, תתוחזק, כך שחידוש פרסומו יתאפשר ללא קושי.

2 comments:

בני אמר/ה...

בתקופות אלו של תפניות בפעילות במשק אי פרסום מדד המגלה את התפניות בתחילתן הינו אובן אמיתי.

כיוון שהמדד מורכב מנתונים בסיסיים, שמתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.איך מידע פנימי מהוועדה המוניטרית של בנק ישראל אמור להשפיע אליו?

לא תמיד צריכים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור.

כינוס נכסים אמר/ה...

אני ממש מסכימה עם כל מילה שלך, בני.