יום רביעי, 26 באוקטובר 2011

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוזים בחודש ספטמבר


מסתמנת תפנית לרעה בפעילות המשק.
בולטת במיוחד התפנית לרעה בפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקפת את הביקושים המקומיים.

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוזים בחודש ספטמבר2011.  מסתמנת תפנית לרעה בפעילות המשק.  מדד ספטמבר הושפע במיוחד מהירידה בפדיון ענפי המסחר והשירותים המשקפים את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית.  חשוב לציין שבתקופת המשבר הקודם חוזקת הביקושים המקומיים הקטינה את הפגיעה במשק, שנגרמה עקב ירידת הביקושים מחו"ל ואשר גרמה לירידה חדה ביצוא.  החולשה בכלכלה העולמית משתקפת בייצור התעשייתי, שהוא המקור העיקרי ליצוא של המשק.  במהלך המחצית הראשונה של 2011 לא נרשם גידול בייצור התעשייתי ובחודש האחרון חלה בו ירידה. 

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 0.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 1.9% בחודש יולי; ירידה של 3.2% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.7% בחודש יולי; ירידה של 1.8% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוגוסט, אי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.1% בחודש יוני.

לחץ על הגרף להגדלה 


לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: