יום ראשון, 18 בספטמבר 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש אוגוסט


האטה בקצב הצמיחה של המשק
מסתמנת ירידה בשיעור התרחבות הביקושים המקומיים וירידה של הביקושים מחו"ל.

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש אוגוסט 2011. מסתמנת האטה בקצב הצמיחה של המשק. ירידת הפדיון בענפי המסחר והשירותים משקפת ירידה בשיעור התרחבות הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית; אמנם הביקושים המקומיים עדיין ברמה גבוהה אך התרחבותם נבלמת. כמו כן במהלך המחצית הראשונה של 2011 לא נרשם גידול בייצור התעשייתי ורמת הייצור התעשייתי דומה לזו של ראשית 2011. התפתחות זו מצביעה ככל הנראה על ירידה של הביקושים ליצוא מחו"ל עקב בלימת הפעילות בעולם התעשייתי.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: עלייה של 1.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר ירידה של 2.6% בחודש יוני; ירידה של 0.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.4% בחודש יוני; עלייה של 1.0% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 1.1% בחודש יולי, ירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.1% בחודש מאי.

לחץ על הגרף להגדלה
 
לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: