יום רביעי, 29 באוקטובר 2014

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ספטמבר 2014


נמשכת האטה במגזר העסקי
ניכרת חולשה בביקושים המקומיים ובעיקר בצריכה הפרטית

לחץ על הגרף להגדלה 
 
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ספטמבר 2014.  התפתחות המדד משקפת המשך ההאטה בפעילות המגזר העסקי. צפוי כי ההשפעות של סיום מבצע "צוק איתן" תבואנה לידי ביטוי במלואן במדד חודש אוקטובר ובחודשים שלאחר מכן.  הרמה הממותנת של הפדיון בענפי המסחר והשירותים משקפת חולשה בביקושים המקומיים ובעיקר בצריכה הפרטית. כמו כן הרמה הממותנת של מדד הייצור התעשייתי משקפת חולשת הביקושים מחו"ל הבאים לידי ביטוי בחולשת היצוא. גם במדד היבוא ניכרת חולשה המבטאת בעיקר ירידת יבוא תשומות לייצור המקומי וירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי - זו מסמנת חולשה בשוק העבודה.
 
 רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 3.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.6% בחודש יולי; עלייה של 1.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 3.5% בחודש יולי; ירידה של 1.6% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.2% בחודש אוגוסט, וירידה של 1.7% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש יוני.
 
לחץ על הגרף להגדלה
 

לחץ על הטבלה להגדלה


 

אין תגובות: