יום ראשון, 17 באפריל 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש מרץ


תנופת הצמיחה של המשק נמשכת בעוצמה.
לתנופת הביקושים המקומיים מצטרפת עלייה של הייצור התעשייתי המשקפת את ביקושים מחו"ל.

לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש מרץ 2011. תנופת הצמיחה של המשק נמשכת בעוצמה. מדד מלניק מראה על צמיחה כלכלית מהירה ברביע הראשון של 2011. בולטת הצמיחה המהירה של מדד הייצור התעשייתי המשקפת, בין היתר, תנופה מחודשת של היצוא על רקע שיפור בכלכלות המערב. כמו כן נמשכת עליית הפדיון בענפי המסחר והשירותים המשקפת רמת גידול חזקה של ביקושים מקומיים ובעיקר של צריכה פרטית. כמו כן נמשכת עליית מדד היבוא המכיל בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי.

רכיבי מדד מרץ כוללים: עלייה של 2.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 2.3% בחודש ינואר; עלייה של 0.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ינואר; עלייה של 2.8% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 1.9% בחודש פברואר, עלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש דצמבר.

לחץ על הגרף להגדלה
 
 לחץ על הטבלה להגדלהאין תגובות: