יום שלישי, 24 במאי 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש אפריל

צמיחת המשק נמשכת.
נמשך גידול הייצור התעשייתי המשקף בעיקר ביקושים מחו"ל ליצוא.

לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש אפריל 2011.  צמיחת המשק נמשכת.  לאחר צמיחה מהירה של המשק, ברביע ראשון של 2011, נראה שהמשק ממשיך לצמוח ברביע השני, אם כי בשיעור נמוך מזה של הראשון.  נמשך הגידול של מדד הייצור התעשייתי, המשקף התרחבות של היצע התוצר העסקי מיועד ליצוא התעשייתי, שהוא עיקר יצוא הסחורות של המשק.  כמו כן נשמרת רמה גבוהה של פדיון בענפי המסחר והשירותים המשקפת רמה גבוהה של ביקושים מקומיים ובעיקר של צריכה פרטית.  בנוסף נמשכת עליית מספר משרות השכירים בסקטור העסקי המבטאת המשך שיפור בשוק העבודה.  

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 0.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר עלייה של 1.7% בחודש פברואר; אי שינוי במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ, לאחר עלייה של 0.6% בחודש פברואר; אי שינוי במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר עלייה של 1.5% בחודש מרץ, עלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר יציבות בחודש ינואר.

לחץ על הגרף להגדלהלחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: