יום חמישי, 17 במרץ 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש פברואר

תנופת הצמיחה של המשק נמשכת.
הביקושים המקומיים ממשיכים להוביל את הפעילות המשקית.

לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש פברואר 2011. המשק ממשיך לצמוח בעוצמה. הרכיבים העיקריים של מדד מלניק מראים על תנופה כלכלית בראשית שנת 2011. מדד הייצור התעשייתי עלה ומחק את הירידה שנרשמה בחדשים אוגוסט וספטמבר של שנת 2010. גם הפדיון בענפי המסחר והשירותים ממשיך לגדול ומשקף רמה גבוהה של ביקושים מקומיים ובעיקר של צריכה פרטית. כמו כן נמשכת עליית מדד היבוא המכיל בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 2.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.1% בחודש דצמבר; עלייה של 1.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.4% בחודש דצמבר; עלייה של 2.0% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר עלייה של 8.2% בחודש ינואר, עלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 0.1% בחודש נובמבר.

לחץ על הגרף להגדלה


לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: