יום ראשון, 20 בפברואר 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ינואר

התרחבות הפעילות המשקית נמשכת.
הביקושים המקומיים ממשיכים להוביל את הפעילות המשקית.

לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ינואר 2011. התרחבות הפעילות המשקית נמשכת. עליית המדד בחודש ינואר מושפעת בעיקר מרמה גבוהה של פדיון בענפי המסחר והשירותים המשקפת רמה גבוהה של ביקושים מקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית. כמו כן בולטת המשך העלייה של מדד היבוא הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי וגם יבוא נכסי תצרוכת. מדד הייצור התעשייתי ירד, בחודש דצמבר, ייתכן שהירידה משקפת קשיים בתחום הייצוא של המשק.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש נובמבר; ירידה של 0.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש נובמבר; עלייה של 3.9% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 5.6% בחודש דצמבר, ירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אוקטובר.

לחץ על הגרף להגדלה


לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: