יום רביעי, 19 בינואר 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש דצמבר


הצמיחה של המשק נמשכת.
הצמיחה מתבטאת בכל המגזרים של המשק
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש דצמבר 2010.  צמיחת המשק נמשכת. עליית המדד בדצמבר משקפת עליות בכל מרכיביו: עלייה של מדד הייצור התעשייתי, המשקפת את צד ההיצע ותומכת בהמשך התרחבות היצוא.  עלייה של הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקפת התרחבות של הביקושים המקומיים, בעיקר בצריכה הפרטית.  עלייה של מדד היבוא, המבטאת בעיקר גידול יבוא תשומות לייצור המקומי, ועלייה במספר משרות השכירים בסקטור העסקי המבטאת המשך שיפור בשוק העבודה. 

רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 4.4% בחודש אוקטובר; עלייה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 1.7% בחודש אוקטובר; עלייה של 5.0% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 2.4% בחודש נובמבר, עלייה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש ספטמבר.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: