יום חמישי, 18 בנובמבר 2010

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.2 אחוזים בחודש אוקטובר


מסתמנת תפנית לרעה בפעילות המשקית.
הירידה בפעילות מתרכזת בייצור התעשייתי של תעשיות טכנולוגיית עלית

לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.2 אחוזים בחודש אוקטובר 2010. מסתמנת תפנית לרעה בפעילות המשק. האינדיקטור המוביל את ההרעה המשקית הוא מדד הייצור התעשייתי. בחודשיים האחרונים ירד מדד זה, בשיעור מצטבר של 9.7 אחוזים. הירידה מתרכזת בייצור התעשייתי של תעשיות טכנולוגיית עלית. תפנית זו קשורה, ככל הנראה, בחולשה שמתפתחת בכלכלות העולם המפותח. בפדיון בענפי המסחר והשירותים נשמרת יציבות ברמה גבוהה, המשקפת יציבות של הביקושים המקומיים. במדד היבוא נרשמה עלייה שנובעת בעיקר מיבוא תשומות לייצור המקומי.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: ירידה של 3.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 6.1% בחודש אוגוסט; ירידה של 0.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אוגוסט; עלייה של 6.7% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.3% בחודש ספטמבר, עלייה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.3% בחודש יולי.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלהאין תגובות: