יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוזים בחודש ספטמבר


ירידה חריגה של מדד הייצור התעשייתי הורידה את המדד.
נשמרת יציבות הביקושים המקומיים.

לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוזים בחודש ספטמבר 2010. ירידת המדד החודש הושפעה מירידה חריגה של 6.0 אחוזים במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט אשר גרמה לעדכון כלפי מטה של המדד כולו גם לחודש שפורסם בחודש הקודם. ככל הנראה, מתרכזת ירידה זו בתעשיות של טכנולוגיית עלית בהן נרשמה ירידה של כ-12.0 אחוזים בחודש אוגוסט. בשלב זה אין אפשרות לקבוע האם זהו נתון חריג - חד פעמי - שיתוקן בהמשך, או שנוצר מפנה חד לרעה בפעילות התעשייה. בפדיון בענפי המסחר והשירותים נשמרת היציבות ברמה גבוהה, המשקפת רמה גבוהה של ביקושים מקומיים בעיקר של הצריכה הפרטית.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: ירידה של 6.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.4% בחודש יולי; ירידה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.5% בחודש יולי; עלייה של 0.3% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 6.0% בחודש אוגוסט, ירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.2% בחודש יוני.

לחץ על הגרף להגדלה לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: