יום שני, 20 בספטמבר 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש אוגוסט


נמשכת הצמיחה הכלכלית של המשק.
נראה שהביקושים מחו"ל והביקושים המקומיים מתרחבים.

לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש אוגוסט 2010. המדד החודש ועדכון כלפי מעלה של המדד בחודש הקודם מצביעים על כך שהצמיחה של המשק נמשכת. אומנם שיעור הצמיחה נמוך יותר מזה של המחצית הראשונה של 2010 אך הוא חיובי והפעילות העסקית ממשיכה להתרחב. העלייה של 2.6 ושל 2.1 אחוזים במדדי הייצור התעשייתי ובפדיון בענפי המסחר והשירותים בחודש יולי בהתאמה, מתקנים את הירידות שנרשמו במדדים אלה בחודש הקודם ומראים בבירור שהמשק ממשיך לצמוח. הצמיחה מבטאת התרחבות ההיצע של המגזר התעשייתי שנענית, ככל הנראה, לביקוש ליצוא מחו"ל וגם התרחבות של הביקושים המקומיים, ככל הנראה בעיקר של הצריכה הפרטית.


רכיבי מדד אוגוסט כוללים: עלייה של 2.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.5% בחודש יוני; עלייה של 2.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי, לאחר ירידה של 2.0% בחודש יוני; ירידה של 5.4% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.8% בחודש יולי, ירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.4% בחודש מאי.

לחץ על הגרף להגדלה


לחץ על הטבלה להגדלהאין תגובות: