יום רביעי, 18 באוגוסט 2010

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש יולי


מתפתחת האטה בהתרחבות המגזר העסקי.
ככל הנראה הביקושים המקומיים והביקושים מחו"ל מתייצבים

לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש יולי 2010. אי שינוי המדד משקפת האטה בשיעור ההתרחבות של המגזר העסקי. בולטת הירידה של 2.1 אחוזים בפדיון ענפי המסחר והשירותים, בחודש יוני, שככל הנראה מבטאת התייצבות של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית. גם במדד הייצור התעשייתי נרשמה ירידה, בחודש יוני, ייתכן שזה משקף התמתנות של הביקושים ליצוא מחו"ל. לעומת זאת, מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ומשרת השכירים במגזר העסקי, חזרו לעלות.

רכיבי מדד יולי כוללים: ירידה של 0.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.1% בחודש מאי; ירידה של 2.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.6% בחודש מאי; עלייה של 2.9% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.1% בחודש יוני, עלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אפריל.

לחץ על הגרף להגדלהלחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: