יום שני, 19 ביולי 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש יוני

מסתמנת האטה בהתרחבות המגזר העסקי.
נמשכת ההתרחבות של התעשייה ומסתמנת התייצבות של הצריכה הפרטית.
לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה בחודש יוני 2010 ב-0.2 אחוזים. מסתמנת האטה בשיעור ההתרחבות של המגזר העסקי. בין רכיבי המדד ניכרת המשך התרחבות של הייצור התעשייתי והתייצבות הפדיון של ענפי המסחר והשירותים המשקפת התייצבות, ברמה גבוהה, של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית. במדד היבוא ובמספר משרות השכירים במגזר העסקי ניכרות תנודות למעלה ולמטה.


רכיבי מדד יוני כוללים: עלייה של 0.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 1.9% בחודש אפריל; ירידה של 0.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר אי שינוי בחודש אפריל; ירידה של 0.3% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.4% בחודש מאי, ירידה של 0.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 0.7% בחודש מרץ.

לחץ על הגרף להגדלה


לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: