יום חמישי, 17 ביוני 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש מאי

ההתרחבות של המגזר העסקי נמשכת.
בולטת העלייה של התפוקה התעשייתית.

לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה בחודש מאי 2010 ב-0.4 אחוזים. ההתרחבות המגזר העסקי נמשכת. הייצור התעשייתי ממשיך להתפתח חיובית, ומבטא המשך התפתחות ההיצע בכיוון של צמיחת המגזר העסקי. גם הפדיון בענפי המסחר והשירותים ממשיך לגדול ומשקף התרחבות נמשכת של הביקושים המקומיים.

רכיבי מדד מאי כוללים: עלייה של 1.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 0.3% בחודש מרץ; עלייה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל, לאחר ירידה של 1.5% בחודש מרץ; עלייה של 0.3% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר ירידה של 1.9% בחודש אפריל, ירידה של 1.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר עלייה של 0.3% בחודש פברואר.

לחץ על הגרף להגדלהלחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: