יום חמישי, 23 בדצמבר 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש נובמבר


הפעילות המשקית חוזרת להתרחב.
ככל הנראה, הירידה החדה בייצור התעשייתי בחודשים האחרונים היתה נקודתית ולא תפנית במגמה
 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש נובמבר 2010. הפעילות הכלכלית במשק חוזרת להתרחבות. ככל הנראה, התפנית לרעה שהסתמנה בחודשים האחרונים אינה נמשכת והמשק חוזר לצמיחה. יתכן והירידה החדה בייצור התעשייתי שנרשמה בחודשים אוגוסט וספטמבר היתה תופעה נקודתית ולא תפנית במגמת התרחבות הענף. התרחבות הפדיון בענפי המסחר והשירותים משקפת התרחבות של הביקושים המקומיים, בעיקר בצריכה הפרטית, שהם המובילים את התרחבות הפעילות המשקית.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: עלייה של 5.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 3.2% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.4% בחודש ספטמבר; ירידה של 2.6% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 6.8 בחודש אוקטובר, ירידה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אוגוסט.

לחץ על הגרף להגדלה

 לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: