יום שני, 26 באפריל 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.9 אחוזים בחודש מרץ

הצמיחה המהירה של המגזר העסקי נמשכת.
בולטות העליות במדד הייצור התעשייתי, ביבוא התשומות ובמשרות השכירים במגזר העסקי.
לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.9 אחוזים בחודש מרץ 2010. הצמיחה המהירה של המגזר העסקי נמשכת. נמשכת ההתאוששות של הייצור התעשייתי שמשקפת גידול הסחר העולמי וגידול היצוא. בולטת העלייה במדד היבוא שמשקפת בעיקר גידול היבוא של תשומות לייצור הקומי. כמו כן בולטת העלייה של מספר המשרות במגזר העסקי שמשקפת התאוששות בביקוש לעובדים במשק.

רכיבי מדד מרץ כוללים: עלייה של 0.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 2.3% בחודש ינואר; ירידה של 1.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר עלייה של 3.0% בחודש ינואר; עלייה של 5.0% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 2.2% בחודש פברואר, עלייה של 1.0% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.1% בחודש דצמבר.

לחץ על הגרף להגדלה
לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: