יום חמישי, 18 במרץ 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-1.0 אחוז בחודש פברואר

המגזר העסקי מתרחב בקצב מהיר
בולטת ההתרחבות של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-1.0 אחוז בחודש פברואר 2010. המגזר העסקי מתרחב בקצב מהיר. עליות חדות נרשמו במדד הייצור התעשייתי ובפדיון בענפי המסחר והשירותים. כל האינדיקאטורים של המדד עלו במידה ניכרת, התפתחות זו משקפת האצה בפעילות הכלכלית של המשק. בולטת העלייה החדה של הפדיון בענפי המסחר והשירותים המשקפת התרחבות של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית. העלייה במדד היבוא משקפת בעיקר עליית יבוא תשומות לייצור המקומי, בשלב זה רק ההתאוששות האיטית של העולם מונעת מכלכלת ישראל לזנק לשיעורי צמיחה גבוהים יותר.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 3.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.5% בחודש דצמבר; עלייה של 3.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר, לאחר עלייה של 1.7% בחודש דצמבר; עלייה של 1.9% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר עלייה של 3.7% בחודש ינואר, אין שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.6% בחודש נובמבר.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה
אין תגובות: